• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  24. Sayımız için makale gönderim son tarihi 15 Mayıs 2020'dir!..

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 17
  Bugün Toplam : 36
  Genel Toplam : 339842

Nev’î Yahyâ’nın Aynası
(“Mirror” of Nev’î Yahyâ )

Yazar : Nurgül Karayazı    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 13
Sayfa : 39-60


Özet
Hakîkatin türlü vechelerle seyre dalınabildiği bir ayna da insandır. Yaratılan her mahlûk Hakk’ın sıfatlarına mazhariyetle ayna olma vazifesi üstlenmiştir. Fakat her insanın hem ayna olması hem de kâinattaki aynalara şâhit olup müşâhede makamında olması hasebiyle aynaya nazarı farklılık arz etmektedir. Bu mânâda aynayı tarif edecek cümleleri de nazarıyla bağlantılıdır. Bu çalışmada Nev’î Yahyâ’nın “ayna” sembolü etrafındaki tasavvufî bakış açısı hem Dîvân’ındaki müteşâbih beyitlerinden hem de Muhyiddin İbnü’l-Arâbî’nin “Fusûsu’l-Hikem” adlı eserine şerh olarak kaleme aldığı Keşfü’l-Hicâb min Vechi’l-Kitâb’ından örneklerle yansıtılmaya çalışıldı.

Anahtar Kelimeler
Nev’î Yahyâ, Dîvân, Keşfü’l-Hicâb min Vechi’l-Kitâb, ayna, sembol.

Abstract
Mankind is a mirror in which verity can be watched in various ways. Created with the attributes of Allah (God), every creature has undertaken the task of being a mirror. However, for the reason that every human being is both the mirror and in the position ofan observer by witnessing the mirrors in the universe,their stares at the mirror differ from each other. In this sense, everybody’s description of the mirror is associated with their stares at it.In this study, the sufistic point of view over "mirror" symbol of Nev'i Yahya has been tried to be reflected with both the mutashabih (unclear) couplets in his Divan and samples in "Keşfü’l- Hicab min Vechi’l-Kitab"which he indited as a sharh (annotation) of “Fususu’l-Hikem” written by Muhyiddin İbnü’l-Arabi.

Keywords
Nev’i Yahya, Divan, Keşfü’l-Hicab min Vechi’l-Kitab, mirror, symbol.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri