• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 38
  Bugün Toplam : 164
  Genel Toplam : 512185

Manzum Dinî-Kahramanlık Hikâyeleri Bağlamında Hz. Ali İle Kahkaha Sultan Cengi
(In The Context of Religious-Poetic Stories of Heroism The Struggle of Hz. Ali With Kahkaha Sultan )

Yazar : Nursel Uyanıker    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 12
Sayfa : 191-227


Özet
Türk edebiyatında Hz. Ali’nin savaşlarını ve onun kahramanlıklarını anlatan mesnevî tarzında pek çok hikâye yazılmıştır. Bunlar içerisinde müstakil olarak Hz. Ali’nin Kahkaha Sultan ile yaptığı savaşı konu edinen kıssa da vardır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü, Millî Kütüphane ve Süleymaniye Kütüphanesi’nde olmak üzere 3 nüshası tespit edilmiştir. Bu çalışmada tespit edilebilen bu üç yazma nüsha ele alınmış olup bunlardan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü T811-311 numarada yer alan metnin okunuşu transkripsiyonlu olarak en sonda verilmiştir. Çalışmanın sonunda verilen transkripsiyonlu metin üzerinde mesnevî tarzındaki hikâyenin konusu, motifleri, anlatım özellikleri üzerinde durulmuş ve Türk folklorunda Hz. Ali’nin kahramanlığı ekseninde, kahramanlık hikâyelerinin işlevi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Halk hikâyeciliği, Hz. Ali, Kahkaha Sultan, Stitth Thompson; Motif Index of Folk Literature, B. K. Malinowski-İşlevsel Halkbilimi Kuramı.

Abstract
Turkish literature describing Imam Ali’s exploits of the battles prophet and his many story was written in the style of a masnavi that goes by. These are detached in his war Ali with Kahkaha Sultan as a subject there is also acquiring the parable. Turkish Istanbul University Library Manuscripts Division, Ankara-Milli Library and Istanbul-Süleymaniye Library has been found to be 3 in the copy. In this study, the three write Turkish Istanbul University Library Manuscripts of these by reading Section at the end of text located at T811-311 will be given. The study issued at the end of this text is the subject of the story, the masnawi style motifs, the lecture will focus on the features and Turkish folklore Hz. Ali heroism axis, heroic stories function will be discussed.

Keywords
Folk’s story, Hz. Ali, Kahkaha Sultan, Stitth Thompson; Motif Index of Folk Literature, B. K. Malino

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri