• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 37
  Bugün Toplam : 170
  Genel Toplam : 512191

Klasik Türk Şairinin Dilinden “Haleb”
(“Halep” in Classical Turkish Poetry )

Yazar : Ahmet KARTAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 12
Sayfa : 77-92


Özet
Klasik Türk şairleri bazen şiirlerinde yaşadıkları, bulundukları veya gezdikleri şehirleri, çeşitli yönleriyle yansıtmışlardır. Bu tip şehirlerden birisi de önemli bir ilim, kültür ve ticaret merkezi olmasıyla dikkati çeken Halep’tir. Bu bildiride Halep'in klasik şiirimize hangi yönleriyle yansıdığı bizzat şairlerin şiirlerden hareketle vurgulanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Klasik şiir, şehir, Halep, ilim, ticaret.

Abstract
Classical Turkish poets sometimes reflect the some aspects of the cities they have been or traveled to in their poems. One of this type of cities is Halep which stands out as an important centre of science, culture and trade. In this article, which aspects of Halep is reflected in classical poetry with reference to the poems is tried to be emphasized.

Keywords
Classical poetry, city, Halep, science, trade.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri