• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  24. Sayımız için makale gönderim son tarihi 15 Mayıs 2020'dir!..

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 14
  Bugün Toplam : 65
  Genel Toplam : 342585

Siyasi Rekabetin Bir Enstrümanı Olarak Ortaçağda Sanat
(Art As an Instrument of Political Competition in The Middle Ages )

Yazar : Tuba İsen DURMUŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 12
Sayfa : 65-76


Özet
Ortaçağda yönetici-sanatçı ilişkisi dikkate alındığında, bilim ve sanatı koruma ve destekleme noktasında yöneticilere çok büyük görevler düştüğü görülmektedir. Denebilir ki yönetici olmanın en önemli vasıflarından biri, sanatı ve sanatçıyı korumaktır. İyi bir yönetici âdil, cömert, kahraman bir savaşçı olması gerektiği gibi; âlim, bilgin ve sanatkârları korumalı, bilim ve edebiyatın gelişmesine katkıda bulunmalıdır. Bu bakış açısının sadece hami/ patron ile desteklediği sanatçısı arasındaki bir ilişki olmadığı; haminin/patronun bu destekleme faaliyeti üzerinden başka hami/patronlarla kültürel olduğu kadar, görünür olmasa da siyasi bir rekabet içerisine girdiği de görülmektedir. Bu yazıda hamilik ilişkilerinde Ortaçağda sanatın siyasi bir rekabet enstrümanı olarak değerlendirilmesi üzerine düşünceler ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ortaçağ, hami, sanatkâr, siyasi rekabet.

Abstract
When considering patron-artist relationship in the Middle Ages, administrators had a great role for supporting science andarts. It can be said thatone of the most important characteristics of an administrator is supporting art and artists. Besides being generous, heroic and a good warrior, a good patron should support scholars, scienti standart istsand contribute tothe development of scinceand literature. It can be seen that the relationship between patron and artistis at the same time a political competition between other patrons. In this paper, ideas about the evaluation of art as an instrument of political competition in the Middle Ages will be put on.

Keywords
Middle Ages, patron, artist, political competition.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri