• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 53
  Bugün Toplam : 180
  Genel Toplam : 512201

Divan Edebiyatında Nakş ve Nakkaş 1: İlk Yüzyıllar
(Nakş and Nakkaş in Divan Literature 1: First Era )

Yazar : Fatma Büyükkarcı Yılmaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 12
Sayfa : 13-28


Özet
Maniheizm dininin kurucusu Mani, sağlığında öğretilerini Erjeng adlı kitabında yazıya geçirmiş ve kitabının bir bölümünü kâinatı tasvir eden çizimlerle süslemiştir. Bu resimler çok güzel olduğu için bu kitap, gökten inen bir mucize olarak gösterilmiş ve bundan dolayı da Mani'ye nakkaşlık isnad edilmiştir. Yedi yazıt ve bir resim bölümünden oluşan bu resimli mecmua Nigâr, Nigâristan, Engelyûn veya Erteng adlarıyla da bilinir. Divan edebiyatında da nakş, nakkaş ve ilgili diğer kelime ve terimler (musavvir, nigâr, Mani ve Erjeng gibi) kullanılarak çeşitli oyunlar ve edebi sanatlar vasıtasıyla sevgilinin güzelliğinden, onun hayalinin aşığın gönlüne nakşedilmiş olmasından, Allah'ın yaratıcılık vasfından bahsedilmiştir. Bu kelime ve terimlerin

Anahtar Kelimeler
Mani, Erjeng, nakş, nakkaş, Kadı Burhaneddin, Şeyhî, Ahmed Paşa, Necati Beg

Abstract
Mani, the founder of Manichaeism, in his lifetime wrote his teachings in a book called “Erjeng” and he ornamented a chapter of his book with drawings describing the universe. Since drawings in “Erjeng” are so beautiful, the book was shown as a miracle coming from the sky and therefore Mani was attributed to be a miniaturist. That illustrated periodical which consists of seven inscriptions and an illustration chapter is also known as “Nigâr”, “Nigâristan”, “Engelyûn” or “Erteng”. Also within the

Keywords
Mani, Erjeng, nakş (miniature), nakkaş (miniaturist), Kadı Burhaneddin, Şeyhî, Ahmed Paşa, Necati Be

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri