• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 50
  Bugün Toplam : 176
  Genel Toplam : 512197

19. Yüzyıl Şairlerinden Sa‘dullah İzzet ve Divanı
(The 19th Century Poet Sa‘dullah Izzet and His Divan )

Yazar : Arzu ATİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 12
Sayfa : 1-12


Özet
19. yüzyıl her ne kadar batılı edebiyatın Osmanlıda başlangıcı olarak alınsa da bu yüzyılda klasik Türk şiir geleneğinin örnekleri verilmeye devam etmektedir. 19. yüzyılın ilk yarısında klasik anlayışla şiirler yazan şairlerden biri olan Müderris-zâde Sa‘dullah b. Abdülkerim b. Mustafa Şeyhî 1206/1792 yılında Ankara’da doğmuştur. Hayatının büyük bir bölümünü Ankara ve civarında geçiren şair, Hacı Bayram-ı Velî’nin (ö. 1429) soyundan Müderris-zâde Abdülkerim Efendi’nin oğludur. Sa‘dullah İzzet, eğitimini tamamladıktan sonra Ankara’da naiplik yapmış, ardından İstanbul’a atandığı sıralarda ilm-i nücum eğitimi almıştır. Bu konuya ilgisi hayatı boyunca devam etmiş ve konuyla ilgili risaleler vermiştir. Sa‘dullah İzzet’in nerdeyse her şiir türünden örnekler barındıran hacimli bir

Anahtar Kelimeler
19. yüzyıl, divan şiiri, Sa‘dullah İzzet, ilm-i nücum, Ankara.

Abstract
19th century is accepted as the beginning of Western literature in the Ottoman Empire. However, examples of classical Turkish poetry is continued to be produced. Sa‘dullah Izzet is a poet who lived in the first half of the 19th century. A big part of his life had passed around Ankara. Sa‘dullah Izzet is the son of Müderris-zâde Abdülkerim who is Hacı Bayram-ı Veli's descendants. After completing his education, Sa‘dullah Izzet was appointed as “naip” in Ankara. In Istanbul, he hasstudied “ilm-i nucum”. This interest has continued throughout his life and gave “risale” on this subject. Sa‘dullah Izzet has a

Keywords
19th century, divan poetry, Sadullah İzzet, “ilm-i nücum” astrology, Ankara.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri