• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 36
  Bugün Toplam : 102
  Genel Toplam : 587368

Mehmed İzzet Paşanın “Âsâr-ı Perâkende”si
(Mehmed İzzet Pasha’s “Âsâr-ı Perâkende” )

Yazar : Müjgân ÇAKIR    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 2
Sayfa : 163-206


Özet
Mehmed İzzet Paşa XX. yüzyıl başlarında vefat etmiş Osmanlı bürokratı ve aydınıdır. Meşrutiyet Dönemini gören bu şair, dönemle ilgili eleştirilerini Klâsik Edebiyat kurallarına uygun olarak yazdığı şiirlerde dile getirmiştir. Bu makalede Paşanın şiirlerini bir araya getirdiği ve şimdiye kadar bilinmeyen eseri “Âsâr-ı Perâkende” tanıtılacak ve metni ortaya konulacak, Mehmed İzzet’in şair olarak özellikleri belirlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mehmed İzzet Paşa, Âsâr-ı Perâkende, Mektup, Bahr-ı Tavîl, Meşrutiyet, Eleştiri.

Abstract
Mehmed İzzet Pasha who died early 20th century is an Ottoman bureaucrat and intellectual. The poet who lived in the constitutional period expressed his criticisms about that period in his poems which are created in accordance with the classic literature rules. In this article, his work 'Asar-ı Perakende' included Pasha's all poems and which is unknown until now is introduced and the creator of the text Mehmed İzzet's qualities as a poet are tried to be explained.

Keywords
Mehmed İzzet Pasha, Asar-ı Perakende, Letter, Bahr-ı Tavil, Constitutional Monarchy, Criticism.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri