• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 29
  Bugün Toplam : 7
  Genel Toplam : 587378

Nev‘î’nin Hocası Karamânî Mehmed Efendi İçin Yazdığı “Bayram Hilâli” ile İlgili Kasîdesinin Tahlîli
(The Analysis of the Eulogy About "Bayram Cerescent" That Nev'i Wrote for His Master Karamani Mehmed Efendi )

Yazar : M. Nejat SEFERCİOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 10
Sayfa : 339-358


Özet
16. yüzyılın önemli şairlerinden biri olan Nev’î, “Ahaveyn” diye bilinen iki kardeşten biri olan Karamânî Mehmed Efendi’den feyz almıştır. Ona olan bağlılığını

Anahtar Kelimeler
Nev’î, Karamânî Mehmed Efendi, kaside, tahlil.

Abstract
Nev'i who is one of the important poets of the 16th century drew inspiration from Karamani Mehmed Efendi who is one of the siblings that are known as "Ahaveyn". Nev'i expressed his devotion and respect to him with a eulogy in his

Keywords
Nev'i, Karamani Mehmed Efendi, eulogy, analysis.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri