• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  25. sayımız yayımlanmıştır. 2021 bahar sayısı için çalışmalarınızı 10 Ocak 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 49
  Bugün Toplam : 34
  Genel Toplam : 462982

Divan Şiirinde Beden Dili
(Body Language in Divan Poetry )

Yazar : Cemal Kurnaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 10
Sayfa : 331-338


Özet
Konuşurken, duygu ve düşüncelerimizi belirtmek veya desteklemek için adına kısaca beden dili denilen kafa, kol, el, parmak, yüz gibi organlarımızla bir takım hareketler, jestler, mimikler yaparız. Bunların önemli bir kısmı milletlere özel hareketlerdir. Bu hareketler, milletin fertleri tarafından çocukluktan başlayarak, görerek taklit yoluyla öğrenilir. Türklerde de beden dili örnekleri yaygındır. Divan şiirinde beden dili örneklerine rastlanır. Beden dili örneklerini yaygın şekilde kullanan şairlerin başında Necâtî Bey gelir. Onun yanında Ahmet Paşa, Amrî, Zâtî gibi şairlerin şiirlerinde de örneklere rastlanır. Bunların bir kısmı o hareketi tarif ederken, bir kısmı da Türkçe ifadelerin çağrışımı içinde o hareketi hayal ettiren örneklerdir.

Anahtar Kelimeler
Beden dili, Divan şiiri, Necâtî Bey, Ahmet Paşa, Zâtî.

Abstract
We make number of movements, gestures, facial expressions while talking to express our thoughts and feelings, with so-called body language, such as head, arms, hands, fingers, face our organs. A significant portion of these nations are special exercises. These movements are specific movements for nations. These movements are learned by the members of the nation with seeing and through imitation, starting from childhood. Examples of body language is common in Turkish. The body language examples are found in Divan poetry. Widespread use examples of body language is seenNecati Bey’s poetry. In Ahmet Pasha, Amri, Zati’s poems, exampled. They described a part of that movement, while a portion of the Turkish expression that enrich the connotation of that movement are examples of imagination.

Keywords
Body language, Divan poetry, Necati Bey, Ahmet Pasha, Zati.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri