• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 45
  Today Total : 1
  Grand Total : 512320

Summary


Klasik Türk Edebiyatında Gelenekli Bir Yazım Konusu Olarak İLİM ve MAL
Bu çalışmada öncelikle ilim ve malla ilgili vecizelerin hangi kaynaklarda nasıl geçtiği tespit edilmiş, ardından klasik Türk şairlerinin ilim ve mala bakışı verilmeye çalışılmıştır. Tespit edilen on sekiz metnin tamamı dikkate alınarak ilmin maldan üstünlüğüne dair vecizeler on dört başlık hâlinde belirlenmiş; Âşık Paşa, Bedr-i Dilşad, Hazînî ve Sünbülzâde Vehbî'nin “ilim ve mal” konulu şiirleri bir araya getirilip karşılaştırılmıştır. Yazının sonuna Hazînî'nin ilim ve maldan bahseden bugüne dek yayımlanmamış bir manzumesi ilave edilmiştir.

Keywords
ilim, mal, Âşık Paşa, Bedr-i Dilşad, Hazînî, Sünbülzâde Vehbî.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri