• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 12
  Today Total : 1
  Grand Total : 587363

Summary


Şehrîzâde Muhammed Saîd Vahdetî’nin (ö.1764/65) Şairler Tezkiresi Mahzenü’s- Safâ Kenz-i Dürer-i Zikr-i Şu‘arâ Üzerine
Bu yazıda XVIII. asır yazarlarından Şehrîzâde Muhammed Sa’îd Vahdetî’nin kaleme aldığı ve tezkirelerle ilgili kaynaklarda zikredilmeyen “Mahzenü’s-Safâ Kenz-i Dürer-i Zikr-i Şu’arâ” adlı biyografik eser tanıtılmaktadır. Öncelikle kaynaklarda geçtiği halde bugün elimizde olmayan bazı tezkirelere temas ettik. Daha sonra çalışmamızın konusunu teşkil eden eserin yazarı, Şehrîzâde Muhammed Sa’îd’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdik. Bunu müteakip eserin tavsifini yaptık. Daha sonra tezkirenin muhtevasında kaydedilen II. Murat, Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, I. Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murat, III. Mehmed, I. Ahmed, II. Osman, IV. Murad, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud gibi şair padişahların biyografilerinin, fetihlerinin, zamanlarındaki devlet adamlarının ve padişahların şiirlerinin incelendiğini anlattık.

Keywords
Şehrîzâde Muhammed Sa’îd Vahdetî, Mahzenü’s-Safâ Kenzi-i Dürer-i Zikr-i Şu’arâ, Tezkire.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri