• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 51
  Today Total : 1
  Grand Total : 512201

Summary


16. yy. Çağatay Şairi Sânî- Efserî’nin Şiirlerinde Ubeydullah Han
16. yy. Çağatay edebiyatının Ş í b a n H an ve B abur Ş a h gibi önemli hükümdar-şairlerinden olup “^Ubeydí, Kul ^Ubeydí” mahlası ile şiirler yazan, hatta yazdığı hikmetler sonraki yüzyıllarda A h med-i Yeseví ’ninkilerle (ö. 1166) karıştırılan ^Ubeydull a h H an , 15. yy.da Neva y í ’nin çabaları ile gelişmeye başlayan milli dille, yani Türkçe ile eserler yazılmasına daima destek olmuştur. Öyle ki sarayında başta ünlü Hi l a l í - i Ç a g a t a y í (ö. 1532) olmak üzere pekçok şair toplanmıştı. Bu şairlerden biri de S a n í - E f s e r í ’dir. Ubeydullah Han 1489'da doğdu. Babası Bahadır Mahmud Sultan, Şiban Han'ın küçük kardeşidir. 1533'te Şibanlıların hanı olduktan sonra Babur Şah ve Safevilerle savaşarak onların Maveraünnehr’deki hakimiyetlerine son verdi. Safevileri Horasan'- dan çıkaramadı ise de Şiiliğin Herat ve Belh'te yayılmasını engellemiş oldu. Ubeydullah Han zamanında Hanlık eski gücüne kavuşmuştur. 1539'da Buhara'da 53 yaşında iken öldü. Musikişinas, hattat ve şairdir. Sani-Efseri ise Kerminelidir. Şairin hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Çoğu şiirlerinde “Sani” mahlasını kullanır. Nevayi tarzında şiirler yazdığından “Sani-Nevayi” olarak ünlenmiştir. Şiban Han, Babur Şah, oğlu Humayun, Ubeydullah Han ve oğlu Abdulaziz Hanların maiyetinde bulundu. Efseri, uzun süre Ubeydullah Hana hizmet etmiştir. Türkçe ve Farsça

Keywords
Ubeydullah Han, Şibanlılar, Özbekler, Çağatay edebiyatı, Sani-Efseri, Nevayi, Kermine.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri