• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  25. sayımız yayımlanmıştır. 2021 bahar sayısı için çalışmalarınızı 10 Ocak 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 36
  Today Total : 9
  Grand Total : 439012

Summary


Meşâirü'ş-Şuâra'da Sultan Cem'le İlgili Yanlış Bilgiler
Şuarâ tezkireleri şair ve yazarların hayat hikâyelerini onların eserlerinden örnekler vererek tanıtan biyografik eserlerdir. Tezkirecilerin, tanıttıkları şair veya yazarların bütün eserlerini teker teker inceleme imkânları olmadığından verdikleri bilgiler, ilmi araştırma için sınırlı ve eksik olmaktadır. Âşık Çelebi’nin Meşa^irü ^ş-şu^ara adlı tezkiresinde Sultan Cem hakkındaki bazı bilgilerin doğru olmaması bu duruma bir örnektir. Bu çalışmada müellifin Cem hakkında yanıldığı hususlar üzerinde durulmuştur.

Keywords
Sultan Cem, Âşık Çelebi, Meşairüş-şuara, Bursalı Beliğ.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri