• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  29. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 232
  Today Total : 1
  Grand Total : 620652

Summary


XVI. Yüzyıl Şairi Melâmî Dede ve Yayımlanmamış Gazelleri
Şiir mecmuaları, klasik Türk edebiyatı sahası metin neşri çalışmalarında son derece önemli bir yere sahiptir. Mecmualar üzerine yapılan akademik çalışmalar neticesinde yayımlanmış divanlarda yer almayan çok sayıda şiir gün yüzüne çıkmaktadır. Ayrıca biyografik kaynaklarda isimleri zikredilen fakat kütüphanelerin tozlu raflarında keşfedilmeyi bekleyen pek çok şair ve eser de yine mecmualar üzerine yapılan akademik çalışmalar sonucunda ilim dünyasına tanıtılmaktadır. Bu çalışmada Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine Kitaplığı No: 1062’de kayıtlı bir şiir mecmuasından hareketle XVI. yüzyıl şairi Melâmî Dede’nin daha önce yayımlanmamış üç gazelini tanıtma ve edebî kişiliğine dair bazı değerlendirmeleri ilgililerin istifadesine sunma amaçlanmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde mecmua teriminin tarihi gelişimi ve şiir mecmuaları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde, -tespit edilebilen bilgilere göre- bu mahlası taşıyan tek ve aynı zamanda Mevlevî bir şair olan Melâmî Dede’ye ait tezkire ve biyografik kaynaklardaki bilgiler aktarılmıştır. İkinci bölümde ise çalışmanın da konusunu teşkil eden yayımlanmamış gazelleri içeren şiir mecmuası hakkında genel bilgiler verildikten sonra Melâmî Dede’ye ait gazellerin vezin, kafiye, redif, dil, üslup ve muhteva açısından bir incelemesi yapılmıştır. Üçüncü bölümde gazellerin metni ve günümüz Türkçeleri verilmiştir. Sonuç bölümünde ise makalenin amaç ve bulgularına yönelik genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Keywords
Mecmua, XVI. Yüzyıl, Melâmî Dede, Yayımlanmamış Gazeller.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri