• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 1121
  Today Total : 1
  Grand Total : 504912

Summary


Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Yeni Çalışmalar Bibliyografyası ve MESTAP
Klasik Türk edebiyatını metin ve muhteva yönüyle besleyen şiir mecmuaları, gerek edebiyat tarihi için kayda değer veriler sunması gerekse mevcut kaynakları doğrulama ve düzeltme işlevleri açısından dikkate değer eserlerdir. Hâl böyle olunca son yıllarda şiir mecmuaları üzerinde yapılan çalışmalar oldukça artış göstermiş ve 2012 yılında mecmualar hakkında hemen bütün akademisyenlerin kabul ettiği ve gönüllü olarak desteklediği önemli bir proje olan Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’nin (MESTAP) başlatılmasıyla yeni bir boyut daha kazanmıştır. Buna rağmen, bu değerli çalışmalar kimi zaman yazarın şahsi tasarrufu, kimi zaman ele alınan mecmuanın/mecmuaların özel durumu vb. sebeplerle bazı farklılıklar göstermektedir. Bunlar başlıkta ya da anahtar kelimelerde MESTAP isminin ya da söz konusu mecmuanın künyesinin bulunup bulunmaması gibi bazı teknik farklılıklardır. Bu çalışmada da şiir mecmuaları hakkında yapılan çalışmaların ayrıntılı bibliyografyası çıkarılmış, bazı istatistik ve değerlendirmelerle söz konusu farklılıklara dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Ayrıca 2012’den itibaren değişerek ve gelişerek ilerleyen MESTAP’ta önerilen tablonun söz konusu çalışmada yapılıp yapılmadığı ya da son şekline göre ne gibi farklılıklar barındırdığı belirtilerek hem bu projeye katkı sağlamak hem de araştırmacıların işini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Şiir mecmuaları hakkında yapılan çalışmalar, “Kitaplar”, “Tezler”, “Makaleler”, “Bildiriler ve Kitap Bölümleri” şeklinde dört ana başlık altında sınıflandırılmış ve çalışmanın sonunda bibliyografyadaki verilerden yola çıkılarak bazı istatistik ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

Keywords
Klasik Türk edebiyatı, mecmua, şiir mecmuaları, bibliyografya, MESTAP.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri