• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 586
  Today Total : 1
  Grand Total : 506385

Summary


Kahire Millî Kütüphanesindeki 212 Numaralı Şiir Mecmuası
Şiir mecmuaları, edebiyat tarihimize pek çok yönden katkı sağlayabilen önemli kaynaklardır. Şairler veya şiir severler tarafından derlenen içinde farklı tür ve şekillerde manzumeler bulunan mecmualar, pek bilinmeyen şairlerin manzumelerini, meşhur şairlerin divanlarına girememiş şiirlerini barındırmaları ve yanında yayımlanmış şiirlerin farklı veya eksik kısımlarını da tespit etmede kaynaklık etmeleri gibi yönleriyle önem arz eder. Mecmualarda şiir ve benzeri metinler yanında -özellikle derkenarlarda- içtimaî hayat hakkında ya da din, tıp, musikî, astronomi gibi alanlara ait de bilgiler bulunmaktadır. Çalışmamızda, başta zikrettiğimiz sebeplerden ötürü edebi birikime katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir şiir mecmuası ele alınmıştır. Mecmua Kahire (Mısır) Millî Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü 212 numarada kayıtlıdır. 147 varaklık yazmanın sonunda müstensih veya mürettip olduğunu düşündüğümüz “?Ali es-seyyid” adı ve H 934/1527-1528 tarih kaydı vardır. Mecmua başındaki müstakil bir beyit ile sonda mürettibe ait olduğu düşünülen bir müfred dışında gazel derlemesi olarak tertip edilmiştir. Buna göre mecmua derleyenin şahsî zevkine göre düzenlenmiş gazel mecmuasıdır. Bu çalışmada söz konusu mecmuanın tanıtımı yapılmış, muhtevası Mecmuaların Sistematik Tasnifi projesi’ne (MESTAP)2 uygun olan bir tablo ile birlikte araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Keywords
Mecmua, Cem Şairleri, gazel, matla, makta.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri