• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  29. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 15
  Today Total : 1
  Grand Total : 605118

Summary


Seyyid Nesîmî Dîvânı’nın Kayda Değer Bir Nüshası ve Şairin Neşredilmemiş Türkçe Şiirleri
Azerî Türkçesi ile şiirler yazan Seyyid İmâdüddîn Nesîmî, Türk dünyasının büyük şairlerindendir. Nesîmî, yazdığı lirik şiirlerin yanında menkıbevî hayat hikâyesiyle de mensubu olduğu milletin hafızasında kalıcı izler bırakmıştır. Bugüne kadar Nesîmî’nin hayatı ve sanatıyla ilgili pek çok çalışma araştırmacıların ve meraklı okuyucuların ilgisine sunulmuştur. Türkiye’de ve Azerbaycan’da neşredilen Nesîmî Dîvânı metinlerinde yer almayan Nesîmî şiirleri konusunda bugüne kadar 6 adet makale yazılmıştır. Nesîmî Dîvânı’nın bilinmeyen nüshaları ya da şiirlerinin yer aldığı mecmualar keşfedildikçe Dîvân’ın yeni neşirlerinde şiir ilavelerini gerektirecek bu çalışmalara yenilerinin eklenmesi de ihtimal dâhilindedir Bu yazıda, Nesîmî’nin Şiraz’da istinsah edilip bir vesileyle Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesine intikal eden yazma divanı ile bu divan içinde yer alan ve bugüne kadar neşri yapılmamış şiirlerinin ilim dünyasına tanıtılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede Nesîmî’nin neşredilmemiş 2 gazeli ve 2 tuyuğunun tam metinleri Latin harfleriyle ve transkripsiyonlu metin halinde araştırmacıların dikkatine sunulmuştur.

Keywords
Seyyid Nesîmî, Nesîmî’nin Türkçe şiirleri, Nesîmî’nin neşredilmemiş Türkçe şiirleri.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri