• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 27
  Today Total : 1
  Grand Total : 581304

Summary


Bursalı Şair Huldî ve Şiirleri
Bursalı şair Huldî’nin asıl adı Mustafa’dır. Şair, 1667-68 yılında Bursa’da doğmuştur. Bir bezirgânın oğludur. Kaynaklar şairin eğitim aşamalarından bahsetmez. Biyografik kaynaklarda sadece Seyit Feyzullah Efendi’den ders aldığı kayıtlıdır. Aynı şekilde şairin mesleği hakkında da yeterli bilgi yoktur. Tezkirelerde ve diğer biyografik kaynaklarda Huldî’nin Bursa’da Sultan Orhan Türbesi’nde imaret şeyhliği yaptığı belirtilmiştir. On sekizinci yüzyıl şair tezkirelerinde Huldî’nin şiirlerinden övgü ile bahsedilmiştir ancak şu ana kadar Huldî’nin şiirleri tezkirelerde yer alan birkaç örnek dışında yayımlanmamıştır. Bu makalenin konusunu Huldî’nin biyografisi ve bugüne kadar yayımlanmamış şiirleri oluşturmaktadır. Nuruosmaniye Kütüphanesi 4965/2 numarada kayıtlı şiir mecmuasında Huldî’nin şiirleri yer almaktadır. Mecmuada Huldî’ye ait 1 kaside, 1 Farsça gazel ve 24 Türkçe gazel kayıtlıdır. Makalenin birinci bölümünde başta şair tezkireleri ve Bursa vefeyât-nâmelerindeki bilgiler derlenerek Huldî’nin biyografisine yer verilmiş, şiirlerin şekil ve içerik özellikleri incelenmiştir. İkinci bölümde ise şairin bugüne kadar yirmi dördü yayımlanmamış yirmi altı şiirinin çeviri yazı metnine yer verilmiştir.

Keywords
Huldî, 18. yüzyıl, Divan Edebiyatı.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri