• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 34
  Today Total : 1
  Grand Total : 353473

Summary


Kutadgu Bilig’in Türk Kültür Tarihindeki Yeri ve Gelecek Tasavvurumuzdaki Rolü Üzerine
Her toplumun kendine ait bir kültürü olmakla beraber her kültür medeniyetleşmiş değildir. Türk kültürü, mensubu olduğu İslam medeniyetinin oluşumuna yaratıcı hamlelerle iştirak ederek bu medeniyet içerisinde hâkim kültür durumuna gelmiştir. Bu yüzden ayrı bir Türk-İslam medeniyetinden söz edilir. Kültürden medeniyete giden yolun ancak üstün değere sahip metinlerle açıldığını ve birbirine bağlandığını görürüz. Bu metinler, kültürün tekâmülüne hizmet ederek medeniyet için gerekli unsurların oluşumunu ve bir araya gelmesini sağlarlar. Türk-İslam medeniyetinin ortaya çıkmasına katkı yapan bu temel taşı mahiyetindeki eserlerden biri de Yûsuf Has Hâcib tarafından 462/1069-70 yılında yazılan Kutadgu Bilig’tir. Yûsuf Has Hâcib, kültürden medeniyete giden yolda kilit taşı mesabesinde olan ferd, cemiyet ve devlet hayatının ideal bir biçimde düzenlenmesi için gerekli olan bilgi ve erdemlerin nelerden ibaret olduğu, bunların nasıl elde edileceği ve nasıl bir zihniyete ulaşılması gerektiği üzerinde, zamanının çok ilerisinde bir sanatkârlıkla durmuştur. Bu makalede, Kutadgu Bilig’in Türk kültür tarihindeki yerine temas edilerek gelecek tasavvurumuzda oynaması gereken rol üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda esas olarak ilk ve orta öğretim sistemimizde bir eğitim materyali olarak kullanılması ve kimliğimizi kazandıracak kültürün yeniden inşasında nasıl faydalanacağımız hususu tartışılacaktır.

Keywords
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hâcib, Kültür-Medeniyet, Eğitim.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri