• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 26
  Today Total : 1
  Grand Total : 587376

Summary


Klasik Türk Şiirinde Bir Sebk-i Hindî Tabiri: Gül-be-Çeşm
Klasik Türk şiirini daha iyi anlamada sözlük ve şerhlerin önemli bir yeri vardır. Şiirin yazıldığı dönemde yaşamış müelliflerin bu tür eserleri, o şiiri anlamada birinci derece kaynak konumundadır. Özellikle Hint üslubuna ait beyitleri anlamak için dönem sözlükleri ve şerhlerini ayrıntılı biçimde incelemek gerekir. Çünkü Hint üslubuyla anlaşılmazlığı hedefleyen şairler, manayı gizlemek için alışılmadık kelimeler kullanır. Bu amaçla çeşitli kelimeleri bir araya getirip yeni yapılar elde eder. Sebk-i Hindî (Hint üslubu) bu tip birçok kelimeye ev sahipliği yapmıştır. Bu tür yapılardan biri de “gül-be-çeşm” tabiridir. Farsça “gül” ve “çeşm (göz)” kelimelerinin yan yana gelmesiyle ortaya çıkan bu tabir, şairler tarafından “gözde oluşan aklık, körlük, gözdeki benek” manalarıyla kullanılmıştır. Yapıdaki kelimelerin asıl manasına tamamen zıt bu anlam, acı ve karamsarlığı öne çıkarmak isteyen şairler tarafından tercih edilmiştir. Bu makalede “gül” ve “çeşm” kelimelerinden elde edilmiş bu tabirin anlam dünyası incelenip Türk ve Fars şiirinden örnekler verilmiş, böylece bu tabirin tarihî gelişimi ortaya konmuştur.

Keywords
Klasik Türk Şiiri, sözlük, şerh, Hint üslubu, tabir.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri