• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  22. Sayımız yayımlanmıştır.

  23. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 70
  Today Total : 1
  Grand Total : 298940

Abstract


Cemali's Risâle-i Durûb-ı Emsâl
The beauty and virtue in proverbs which are the product of folk wisdom, observation and experience attracted the attention of many literary figures. Our poets and authors used Turkish proverbs and idioms in verse or prose by various proportions. It is a fact seen since the earliest works of our literary history. In fact, due to the fact that some poets excessively used proverbs and idioms, they were characterized by “mesel-guy” (saying parable) and their poems were defined by “mesel-amiz (covering parable)” in the dictionaries of biographies of poets. Additionally, poets and authors such as Güvahi, Muhammed bin Ahmed, Levni gave spiritual, moral, social and cultural advices to readers by proverbs and idioms. Sufi poet-author Cemali who lived in the second half of the 16th century wrote a verse advice booklet by classifying Turkish proverbs and folk expression according to subject. His work entitled “Risâle-i Durûb-ı Emsâl” (Booklet of Proverbs) was written according to the Aruz rhytm “mefâîlün mefâîlün feûlün” and it consists of 380 couplets. It is understood that according to the result of comparison, Cemâlî excessively benefited from Güvahi’s Pendnâme and the poet got his many couplets with some changes. In this article, firstly it was given brief information about Cemâlî’s works; then Risâle-i Durûb-ı Emsâl was introduced and the text

Keywords
Proverbs, verse, Cemali, Risâle-i Durûb-ı Emsâl, Güvahi, Pend-nâme.Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri