• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 52
  Today Total : 1
  Grand Total : 512201

Summary


Monologdan Çoksesliliğe: Cem Sultan Şiirinde Dedim-Dedi Söyleyişi
Sanat, farklı anlatım araçlarıyla, örtülü veya açık olarak sanatçının ben’ine dair olanları aktarır. Şiirde sözün gücü, şairin tercih ve üslubuyla ben’i anlatma yönünde şekillenebilir. Klasik edebiyatın dili geleneksel ve kurallıdır. Bu geleneğin içinde dil, daha çok şiirsel işlevdedir. Şairler dili, yüzyıllarca tek yönlü kullanmamıştır. Klasik şairler, şiir dilinin iletişime dayalı tabiatını eserlerinde yansıtmışlardır. Aynı zamanda şiiri vasıtasıyla ‘öteki’lerle iletişim kurma yoluna girerler. Bu sayede kendi kendileriyle konuşur ve iletişimin çok boyutlu imkânından faydalanırlar. Cem Sultan (1459-1465) klasik şiir geleneğine bağlıdır, ama şiir yazma tekniğinde dedim-dedi söyleyişini sıklıkla kullanarak özel tercihlerini de göstermiştir. Cem Sultan, şiir dilindeki tercihlerinde sadece sanatkârlığını gösterme, bireyselliği ilgili sonuçlara varılmasına da imkân verir. Bu bağlamda şairin Türkçe Divanı’nda dedim-dedi söyleyişi dikkat çeker. Cem Sultan şiirlerinde dedim-dedi söyleyişini bir mesaj iletkeni olarak kullanır. Şair, bu özel söyleyişle ‘ben’ ve ‘sen’ öznesini öne çıkarır. Bu tür beyitlerde kendisiyle konuşan şair, toplumun ruhunu da yansıtır. Muhatabına sık sık soru soran şair, okurunu metinden koparmaz. Şair soru-cevap yönteminin peşi sıra, okurunu ulaşmak istediği noktaya götürür. Cem Sultan gazellerinde ‘düş’ kavramını dedim-dedi söyleyişi içinde de sık sık kullanır. Cem Sultan klişe hale gelen dedim-dedi usulüyle korkularını, hayatla yüzleşmesini, mutluluğunu ya da hayatın acımasızlığı karşısında duruşunu dile getirir. Şair, geleneksel şiir söyleyişle muhatapları ile bir diyalog kurar ve bu sayede şiirinde çoksesliliği sağlar. Bu çalışmada, bir şair olarak, Cem Sultan’ın gazellerindeki dedim-dedi söyleyişi ile tek seslilikten çoksesliliğe doğru, sözü kullanışı üzerinde durulmaktadır.

Keywords
Cem Sultan, dedim-dedi, rüya, monolog, çokseslilik.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri