• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 61
  Today Total : 1
  Grand Total : 511295

Summary


Süheyl ü Nevbahar’da Vezin Tasarrufları
Tarihî edebi manzum metinlerde kafiye, redif ve aliterasyon gibi ahenk unsurları veya özelliklerinden söz edilebilir. Örnek olarak manzum metinlerde kelimelerin seslerinde, hecelerinde eksiltme veya genişletme yönlü tasarruflar söz konusu olabilmektedir. Tarihî manzum metinler ölçüye, kafiyeye ve başka ahenk unsurlarına dayanan bir yapı göstermektedir. Söz konusu tasarruflar da manzum eserlerin ölçülü ve ahenkli yapısı ile yakından ilgilidir. Yani kelimelerin seslerinde ve hecelerinde yapılan eksiltme veya genişletme yönündeki tasarruflar; ölçüyü veya kafiyeyi sağlamak içindir. Şiirde söz konusu geleneğin nasıl sürdüğünü, hangi konulara önem verildiğini tespit etmek metinleri doğru okuyup doğru anlamak bakımından önemlidir. Şairlerin vezni sağlamak için yaptıkları tasarruflar kelimelerin geçici kullanım şeklini ortaya çıkarmış olmaktadır. İşte bu makalede Süheyl ü Nevbahâr mesnevisinde geçen vezin tasarrufları konusu ve örnekleri üzerinde durulmaktadır. Tarihî manzum metinlerin doğru okunması konusunda bu örnekler önemli bir anahtardır.

Keywords
Ahmed Bin Mesud, Süheyl ü Nevbahâr, vezin tasarrufları.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri