• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 14
  Today Total : 1
  Grand Total : 520577

Summary


Enverî-i Erzincânî’nin İlginç Mevlûd-i Şerîfi: Sünbül-i Gülzâr-i Kelâm-i Kadîm
Klâsik Türk edebiyatında sayısı yüzü aşkın mevlid türünde eser mevcuttur. Bu eserlerden biri de ne zaman yazıldığı ve müellifinin kim olduğu yeterince bilinmeyen, 17. veya 18. asırda yaşadığını düşündüğümüz Enverî-i Erzincânî’nin Mevlûd-i Şerîf’idir. Bu makalede, kaynaklarda adı geçmesine rağmen incelenip neşredilmeyen bu metnin, Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan iki nüshasından hareketle tanıtılması böylece edebiyat tarihindeki yerini alması hedeflenmiştir. Enverî’nin Sünbül-i Gülzâr-ı Kelâm-ı Kadîm şeklinde özel bir başlıkla adlandırdığı 141 beyitlik bu mevlidi, kaside nazım şekliyle yazılması, vezni, girişinde Farsça tevhid ve veladet bölümüne doğrudan fahriye ile başlaması gibi bazı şekil özellikleriyle yüzlerce mevlid içerisinde ayrı bir konuma sahip, geleneğe aykırı, ilginç bir metindir. Çalışmada eser ve müellifi hakkında bilgi verildikten sonra metnin transkiripsiyonlu aktarımı yapılacak ve manzumenin mevlid geleneği içerisindeki değeri ortaya konulacaktır.

Keywords
Süleyman Çelebi, Enverî, Nef’î, Mevlid, Kaside.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri