• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 22
  Today Total : 1
  Grand Total : 354599

Summary


Baykara Meclisi’nden Yansımalar: -Edebî Meclisler 2-
Bu çalışma, Semerkand’da Hâce Emîrkâ-i Şâhî’nin evinde gerçekleştirilen edebî bir meclisle ilgilidir. Semerkand’ın ileri gelenlerinden bu meclise katılanlar, Vâsıfî’nin inşâ/sanatlı mektup yazma ve hem muamma yazma hem de çözmedeki maharetini belirlemek için onu sınava tabi tutmuşlardır. Sınavda Vâsıfî, meclise katılanların her birinin istediği konuda, o konuyla ilgili kavramları kullanarak mektuplar yazmıştır. Ayrıca Mevlânâ Ziyâ-i Muammâî tarafından bir sayfaya yazılan ve kendisine çözmesi için verilen yedi muammanın da çözümlerini doğru olarak gerçekleştirmiştir. Çalışmanın sonunda, Vâsıfî’nin Hamse-i Muhayyire adlı eserinin içinde yer alan, çeşitli nazım şekilleri ve türlerde kaleme alınmış Farsça şiirlerine ve bazı tercümelerine yer verilmiştir. Kâtibî’nin “şutr-hücre” kasidesi ile Abdulvâsî-i Cebelî’nin “çâr-der-çâr” ya da “çâr-ender- çâr” şeklinde isimlendirilen kasidesine yazılan nazire, dört bahirde yazılan gazel, hem lugaz hem de muamma olan bir şiir, mısraları, Ebu’l-gazi Muhammed Han’ın isminin harflerinden kurulmuş olan muvaşşah gazel, her mısraı muamma olan bir gazelden çıkarılan rubai bu şiirlerden bir kısmıdır.

Keywords
Baykara meclisi, Vâsıfî, Semerkand, sanatlı mektup, muamma, Farsça şiir.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri