• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 28
  Today Total : 1
  Grand Total : 353359

Summary


Konusu Mensur Metin Olan Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme
Üniversitelerimizde 1922 yılından beri Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezler yapılmaktadır. İlk tezden 2018 yılı sonuna kadar yapılan tez sayısı 2500’ü aşmakta, bunun 573’ü Klasik Türk Edebiyatı kürsüsünde yapılmıştır. Bu 573 tezin de sadece 62 tanesinin konusu mensur metin üzerinedir. Klasik Türk Edebiyatı Bilim Dalında yapılan tezler önce metin neşri ile başlamış, daha sonra divan tahlili ile devam etmiş, tekrar metin neşri çalışıldıktan sonra 1990’lardan sonra çalışmalarda belli başlı konular ele alınmaya başlanmıştır. Üniversite sayısının artmasına paralel olarak doktora eğitimi veren üniversitelerin sayısı da artmış, bu durum yapılan tezlerin hem sayısının artmasına hem de konuların farklılaşmasına zemin hazırlamıştır. Tez konuları da ağırlıklı olarak manzum metinlerden, özellikle divanlardan seçilmiştir. Bu çalışmada yapılan 62 tezin künyeleri verildikten sonra, yapıldığı üniversite, yapıldığı yıl, danışman, konu ve çalışma yöntemleri bakımından incelenmekte ve değerlendirilmektedir. İncelemeye geçmeden önce nesir üzerine kısa bir bilgi verilmekte ve tasnifi üzerine yapılan tartışmalar özetlenmektedir. En sonda ise genel bir değerlendirmenın ardından tespit edilen sonuçlar ve öneriler sıralanmaktadır.

Keywords
Mensur metin, doktora tezi, klasik Türk edebiyatı.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri