• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 44
  Today Total : 1
  Grand Total : 354219

Summary


Nevres-i Kadîm’in Münşeât’ında Eş Anlamlılar: Oluşturulma Şekilleri, Yapıları ve İşlevleri
Bu çalışmada Nevres-i Kadîm’in Münşeât’ında bulunan eş anlamlılar ele alınmıştır. Münşeât’ın tümü taranarak eş anlamlıların oluşum şekilleri, yapıları ve işlevleri irdelenmiş ve belagat açısından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde Münşeât’ta eş anlamlıların alıntı kelimeler, dolaylamalar, benzer çağrışıma sahip kelimeler ve aynı anlama işaret eden kelime öbekleri ile oluşturulduğu görülmüştür. Metin içerisindeki konumlarına ve yapılarına göre çeşitlilik gösteren eş anlamlıların metin içerisinde belirli bir düzene göre yerleştirilmiş halde, sadece atıf vâvıyla birbirine bağlı halde ve ortak bir anlama işaret eden söz öbekleri halinde olmak üzere üç temel yapı içerisinde sistemli olarak kullanıldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, amaçsızca ve rastgele kullanılmayan eş anlamlıların, bulundukları metinde tekrara düşmemek, manayı vurgulamak, muhatabı daha fazla övmek, seci oluşturmak, lafzı süslemek ve manayı güçlendirmek gibi çeşitli işlevlerinin ve estetik katkılarının bulunduğu saptanmıştır.

Keywords
eş anlamlılar, münşeât, Nevres-i Kadim, Osmanlı nesri.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri