• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  22. Sayımız yayımlanmıştır.

  23. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 32
  Today Total : 1
  Grand Total : 298233

Summary


İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmuanın MESTAP’a Göre Tasnifi
Mecmualar, Osmanlı toplumunu anlamaya yönelik önemli kaynaklardandır. Mecmuaların içeriği başta edebiyat olmak üzere dil, tarih, müzik, sosyoloji, biyografi, hukuk, tıp, eczacılık, ilahiyat, astronomi, astroloji gibi günümüzde farklı disiplinler olarak kabul edilmiş alanlara ait kişisel kayıtlardan ya da genel geçer bilgilerden oluşur. İçerdikleri kayıtlar/bilgiler/metinler üzerinden Osmanlı okuryazarlarının birikimleri, estetik zevkleri, okuma alışkanlıkları, şair-şiir tercihleri ve gündelik yaşamlarında ihtiyaç duydukları bilgiler hakkında somut veriler sunarlar. Mecmuaların sayısı ve içerdikleri metinlerin çeşitliliği konu üzerine çalışmayı zorlaştırmaktadır. Konu üzerinde genele şamil çalışmalar kolaylaştırmak için mecmuaların içerik dökümlerinin yapılması ve bu içeriğin farklı bağlamlarda sınıflandırılmasına imkân verecek veritabanlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Edebiyat tarihi açısından ehemmiyet taşıyan bu eserlerin okunmaları ve tasnif edilmeleri, belirli bir süreden beri, edebiyat tarihi çalışanları MESTAP ismiyle anılan proje etrafında toplamış bulunmaktadır. Bu çerçevede birçok mecmua gerek tez olarak çalışılmakta gerekse de çeşitli çalışmalara konu olmaktadır. Bu çalışmada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda bulunan Bel_Yz_K_0403 numaraya kayıtlı olan mecmua MESTAP çerçevesinde tasnif edilmiştir. Yazmada mecmuanın derleyicisine, derlenme tarihine vb. ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak içeriği üzerinde yapmış olduğumuz incelemelerden mecmuanın Aydın, Tire, Ödemiş civarında yaşamış ve muhtemelen Bektaşî şeyhi olan ismini bilemediğimiz bir kişi tarafından 19. yüzyılda derlendiğini söyleyebiliriz.

Keywords
Mecmua, İBB Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K_0403, 19. yüzyıl, MESTAP.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri