• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  22. Sayımız yayımlanmıştır.

  23. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 79
  Today Total : 1
  Grand Total : 298653

Summary


Süheyl ü Nevbahâr’da Kafiye Tasarrufları (2)
Süheyl ü Nevbahâr, 14. yüzyılda Mesud bin Ahmed tarafından Farsçadan Türkçeye aktarılmış, Eski Anadolu Türkçesinin önemli bir metnidir. Hacimli bir eser olması, dönemin dilini yansıtması, zengin kelime dağarcığına sahip olması gibi özellikleri bu mesneviyi değerli kılmaktadır. Bu tür metinler dilin söz varlığına tanıklık eder. Bu metinlerde dilin tarihte bıraktığı ögeleri, dil içi gelişimin nasıl sürdüğünü tespit etmek mümkündür. Yine tarihî metinler sayesinde dilin kelimelerini yapı bakımından açıklamak ve üzerinde etimoloji çalışmaları yapmak mümkün olabilir. İşte tarihî metinler bu nedenle Türk Dili ve Edebiyatı araştırmacıları açısından hep incelenmeye ve araştırılmaya değer görülmüştür. Metinlerde görülebilecek bir başka konu ise yazılı eserlerin şekil özellikleridir. Manzum veya mensur edebi metinlerin yapısını, ahenk ve üslup özelliklerini metinlerde görüp incelemek mümkündür. Ayrıca edebî eserlerde geleneğin nasıl sürdürüldüğünü, hangi konulara önem verildiğini tespit etmek de mümkündür. İşte bu makalede Süheyl ü Nevbahâr metni üzerinde hazırlamakta olduğumuz çalışma sürerken tespit ettiğimiz kafiye tasarrufları konusu üzerinde yeniden ve daha ayrıntılı örneklerle durulmaktadır. Bu örneklerin tarihî metin okumaları için önemli bir anahtar teşkil ettiğini de ayrıca belirtmek gerekiyor.

Keywords
Mesut Bin Ahmed, Süheyl ü Nevbahâr, kafiye tasarrufları.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri