• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 48
  Today Total : 1
  Grand Total : 512201

Summary


Baykara Meclisinden Yansımalar: -Edebî Meclisler 1-
Türk kültür ve medeniyetinin teşekkül edip gelişerek tekâmüle ulaştığı coğrafî mekânların başında hiç şüphesiz Maveraünnehir ve Türkistan bölgesi gelmektedir. Bunda bu bölgelerde hüküm süren Türk asıllı sultanlar, devlet erkânı ve hali vakti yerinde olan ilim-irfan sahibi kimselerin tertip ettiği ve daha sonra “Baykara Meclisleri” olarak genel kabul gören edebiyat ve kültür meclislerinin önemi çok büyüktür. Oluşturulan bu tip meclislerin hüviyetini bize aktaran en önemli eserlerden birisi hiç şüphesiz Zeynuddîn Mahmûd-ı Vâsıfî’nin Bedâyi’u’l-vekâyi’ isimli kitabıdır. Bu çalışmada, Buhârâ’da 14 Şubat 1514 tarihinde ve daha sonraki günlerde tertip edilen ve bu eserin müellifi Vâsıfî tarafından aktarılan edebî meclislere yer verilecektir.

Keywords
meclis, Baykara meclisi, şiir, lügaz, muamma, hikâye, ödül

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri