• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 25
  Today Total : 1
  Grand Total : 374847

Summary


Baykara Meclisinden Yansımalar: -Edebî Meclisler 1-
Türk kültür ve medeniyetinin teşekkül edip gelişerek tekâmüle ulaştığı coğrafî mekânların başında hiç şüphesiz Maveraünnehir ve Türkistan bölgesi gelmektedir. Bunda bu bölgelerde hüküm süren Türk asıllı sultanlar, devlet erkânı ve hali vakti yerinde olan ilim-irfan sahibi kimselerin tertip ettiği ve daha sonra “Baykara Meclisleri” olarak genel kabul gören edebiyat ve kültür meclislerinin önemi çok büyüktür. Oluşturulan bu tip meclislerin hüviyetini bize aktaran en önemli eserlerden birisi hiç şüphesiz Zeynuddîn Mahmûd-ı Vâsıfî’nin Bedâyi’u’l-vekâyi’ isimli kitabıdır. Bu çalışmada, Buhârâ’da 14 Şubat 1514 tarihinde ve daha sonraki günlerde tertip edilen ve bu eserin müellifi Vâsıfî tarafından aktarılan edebî meclislere yer verilecektir.

Keywords
meclis, Baykara meclisi, şiir, lügaz, muamma, hikâye, ödül

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri