• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  29. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 255
  Today Total : 1
  Grand Total : 620651

Summary


Sûdî-i Bosnevî’ye Reddiyeler
16. asırda yaşayan Sûdî-i Bosnevî, Bostan, Gülistan ve Divan- ı Hafız’a yazdığı şerhlerle Türk şerh edebiyatı alanında büyük bir şöhret ve saygı kazanmıştır. Sûdî, ele aldığı metinleri mana ve dil bilgisi açısından detaylı bir şekilde açıklamış ayrıca aynı eseri kendinden önce şerh eden şarihlerin çalışmalarını inceleyip bunlarda gördüğü hata ve eksikliklere binlerce reddiye yazmıştır. Böylelikle bu eserler, şerhin sınırlarını aşıp reddiye geleneği açısından da önemli birer kayn,ak haline gelmişlerdir. Sûdî, şerh konusunda önemli bir müdekkik olmasına rağmen Gülistan şerhindeki açıklama ve yorumları nedeniyle sonraki şarihler tarafından birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Gülistan’ın tamamını şerh eden Kefevî Hüseyin Efendi ile aynı eserin yalnızca dibacesine şerh yazan Safvet, eserlerinde Sûdî’nin hatalı olduğunu düşündükleri yerleri tespit ederek bunları reddetmişlerdir. Dil bilgisi konularının ağırlıkta olduğu bu reddiyelerde şarihler arası rekabeti, gelenekteki tenkit anlayışını ve Osmanlı bilginlerinin çalışma disiplinini yansıtan birçok bilgiye ulaşmak mümkündür. Bu makalede, Kefevî Hüseyin Efendi ve Safvet’in söz konusu eserleri hakkında bilgi verildikten sonra bu eserlerdeki reddiyeler, konularına göre sınıflandırılıp örneklerle açıklanmıştır.

Keywords
Şerh, Sûdî-i Bosnevî, Reddiye

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri