• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 63
  Today Total : 1
  Grand Total : 511504

Summary


Sadeddin Nüzhet’in Gazelleri ve Diğer Şiirleri
Sadeddin Nüzhet Ergun, edebiyat tarihçiliğinin müstesna isimlerinden biri olduğu kadar Türk edebiyatının da önemli bir şahsiyetidir. Edebiyat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla kısmen bilinmesine rağmen müellifin, üzerinde detaylı bir şekilde durulması gereken şairlik yönü de mevcuttur. Sadeddin Nüzhet, edebiyat hayatına öğrencilik yıllarında yazdığı şiirler ile girmesine rağmen daha sonra aşama aşama bu türden uzaklaşmış, kendisini ilmi araştırmalara vakfetmiştir. Buna rağmen Milli Mecmua, Yeni Fikir, Kervan gibi gazete ve dergilerde yayımladığı, aruz ve hece ölçüleri ile kaleme aldığı şiirleri, şahsiyetin edebi yönünün de kuvvetli olduğunu gösteren birer eser niteliği taşımaktadır. Özellikle divan şiiri etkisinde vücuda getirdiği gazelleri; onun, geleneğin son temsilcilerinden biri olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Bu çalışmada Sadeddin Nüzhet’in hayatı; mutasavvıf, bestekâr, derleyici ve edebiyat tarihçisi kimlikleri çerçevesinde ele alınarak incelenmiş, şair kimliği ve şiirleri üzerinde ayrıca durulmuştur. Eserleri hakkında genel bir bilgi verildikten sonra tespit edilen şiirler şekil ve muhteva olarak tetkik edilmiş, çalışmanın sonunda bir bütün olarak okuyucuya sunulmuştur. Böylece edebiyat camiasında hak ettiği değeri göremeyen Sadeddin Nüzhet’in farklı bir yönüne işaret edilerek, eserlerinin divan şiiri geleneği açısından değeri gösterilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Sadeddin Nüzhet Ergun, Gazel, Edebiyat Tarihi, Milli Mecmua, Yeni Fikir.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri