• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  24. Sayımız için makale gönderim son tarihi 15 Mayıs 2020'dir!..

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 18
  Today Total : 1
  Grand Total : 332423

Summary


Rumelili Bir Şair Aile Üzerine Düşünceler: Nehârî, Sa’yî, Mü’min, Sûzî
Osmanlı şair/yazar biyografilerine dair yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde genellikle şair/yazarlar hakkında tekil bilgilerin öne çıktığı görülmektedir, bu isimler hakkında elimizdeki bilgiler müstakil olarak haklarında bilgi sunan kaynaklardan elde edebildiklerimiz kadardır. Oysa aileye dayalı çalışmalar söz konusu olsa bu ailelerin biyografik bilgilerine yönelik birisinde ortaya konan orijinal bir bilgi diğerleri için de kaynak olabilir. Dönem kaynaklarında hakkında yeterli bilgiye ulaşamadığımız şairleri/yazarları bir ailenin parçası olarak değerlendirdiğimizde ve onlara ait bazen noksan denebilecek bilgileri bir araya getirdiğimizde, müstakil olarak ortaya konan bu veriler bazen o kişinin hayatına bazen de üslubuna dair bize daha tamamlayıcı bilgiler sunabilmektedir. Bunun karakteristik örneklerinden birini 16. yüzyılda yaşamış Prizrenli bir aile göstermektedir. Bu makalede, aynı coğrafyada ve aynı yüzyılda yaşamış şairlere dair yapılacak biyografik değerlendirmeler aile ilişkileri bağlamında bir araya getirildiğinde ve bir arada değerlendirildiğinde birbirine katkı sunan bilgiler ortaya çıkarabileceği gösterilmeye çalışılacaktır.

Keywords
Prizren, Sûzî, Mümin, Sa’yî, Nehârî.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri