• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 40
  Today Total : 1
  Grand Total : 512330

Summary


Dede Korkut Kitabı’nda Tanrı Tasavvuru
Dede Korkut Kitabı Oğuzların destanlaşmış konar göçer hayatlarından çeşitli kesitleri anlatmakta ve on iki hikâyeden meydana gelmektedir. Dede Korkut’un kendisi ise göçebe Türkler arasında bilge kişiliği ile yüceltilip kutsallaştırılan büyük bir Oğuz büyüğüdür. O, Oğuz boylarının atası kabul edilir ve aynı zamanda çok güçlü bir halk ozanıdır. Yalnız yaşadığı dönemden değil, geçmiş ve gelecekten de haberler verir. Dede Korkut hikâyelerinde Türklerin inançları, ahlâki değerleri, töreleri, yiğitlikleri çok canlı bir dille anlatılır. Dede Korkut Kitabı’nda anlatılan hikâyelerde İslamiyetin temel inançları çeşitli vesilelerle dile getirildiği gibi İslamiyet öncesi Türk inanışları da zaman zaman bu hikâyelere yansır. Bu makalede Dede Korkut hikâyelerine yansıyan Tanrı tasavvuru ele alınarak bu hikâyelerde İslami unsurların sathi olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords
Dede Korkut, Allah, Tanrı, isim, sıfat.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri