• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 38
  Today Total : 1
  Grand Total : 587366

Summary


Tokatlı İshâk Efendi ve Nazmu’l-Le'âlî Adlı Mesnevisi
Bu çalışmada, Tokatlı İshâk Efendi’nin XVII. yüzyılda kaleme aldığı Nazmu’l-Le'âlî adlı dinî mesnevisi hakkında bilgi verilmektedir. İshâk Efendi, Tokat’ta yetişmiş önemli âlim şairlerden biridir. Müellifin çoğu eseri medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş, bu eserlerden bazıları elden ele dolaşarak birçok yazma nüshası oluşturulmuştur. Çok beğenilen eserlerinden biri olan Nazmu’l-Le'âlî aruz vezninin canlı ve hareketli bir bahri onan hezecin “Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fa'ûlün” kalıbıyla yazılmıştır. Mesnevide akâid konuları ayrı ayrı ele alınarak işlenmiştir. Ayrıca hak yoldan çıkmış mezhepler, kabir azabı, Hz. Peygamber’in miracı, melekler gibi konular ayrı başlıklar hâlinde açıklanmıştır. Nazmu’l-Le'âlî‘nin “Hâtime” bölümünde müellif, halkın perişanlığını, vurguncuların köylerde, kasabalarda ve şehirlerde kol gezdiğini, Budin Kalesi gibi muhkem bir kaleye sahip Tokat şehrinin bile bu yağmacıların eline geçtiğini etkili bir üslupla anlatmıştır.

Keywords
Mesnevi, Tokatlı İshak Efendi, Nazmu’l-Le'âlî, akâid.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri