• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 65
  Today Total : 1
  Grand Total : 587706

Summary


16. Yüzyılda Derlenmiş Bir Şiir Mecmuasında Dört Nevruziye Örneği: Medhî, Sücûdî, Cafer Çelebi ve Lutfî’nin Nevruziyeleri
Tarihin eski toplumlarında ve onların devamı olan bugünkü nesillerde bahar mevsiminin gelişi, tabiatin dirilişi, doğaya ve hayata bereket gelmesi büyük bir sevinç ve coşkunluk ile karşılanır. Adeta yeni bir hayatın başlaması demek olan nevruz ise asırlardır bir bayram günü kabul edilerek kutlanmaktadır. Özellikle Türk toplumlarında, hangi coğrafyada olursa olsun nevruz, bayram olmanın ötesinde kendisine kutsallık atfedilen özel bir gün kabul edilir. Nevruz konulu edebî verimlere sözlü edebiyat dönemlerinden itibaren rastlanır. Efsane ve destanlarda, masal ve hikâyelerde, şiirde, romanda, tiyatroda, kısacası her edebî türde nevruzu görmek mümkündür. Edebiyat tarihimizin uzun bir dönemini oluşturan Klasik Türk Edebiyatı/Divan Edebiyatı sahasında nevruzu anlatan çok sayıda şiir yazılmıştır. Bu edebî türe genel olarak “nevruziye” denir. 16. yüzyılda derlendiği bilinen bir kasideler mecmuasında dört şairin nevruziyeleri bulunmaktadır. Medhî, Sücûdî, Cafer Çelebi ve Lutfî’ye ait olan bu metinler çeşitli yönlerden incelenmiş ve mukayese de yapılmak suretiyle Osmanlı dönemi şairlerinden dördünün nevruz anlayışı ve anlatımı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords
Nevruz, nevruziye, mecmua, edebî tür.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri