• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  22. Sayımız yayımlanmıştır.

  23. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 27
  Today Total : 1
  Grand Total : 297678

Summary


Yahya Kemal: Geleneği Geliştiren, Dönüştüren Şair
Sanat eseri, bir toplumun değerler bütününün, kültürünün belli estetik formlarla ifade biçimidir. Güzel sanatların bir dalı olan şiir, kültüre ve estetik ölçülere dayanır. Şiir, toplumdaki değişmeleri belli bir mesafeden takip eder. Osmanlı toplumunun değerler değişimi döneminde yaşamış olan Yahya Kemal, bir taraftan yeniliklere açılırken diğer taraftan gelenekten beslenmiş bir şairimizdir. Klasik geleneğin etkilerinin en fazla görüldüğü eseri ise “Eski Şiirin Rüzgâriyle” isimli şiir kitabıdır. Yazımız bu şiirlerin şekilden ziyade klasik şiirle örtüşen söyleyiş ve muhteva ortaklıklarını, var olan imgeleri dönüştürmesini, kendisine özgü imajlarını ve devrin zihniyet yapısının etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Keywords
Eski Şiirin Rüzgariyle, Yahya Kemal Beyatlı, Klasik şiir, gelenek, âhenk.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri