• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 48
  Today Total : 1
  Grand Total : 512194

Summary


Manzum Dinî-Kahramanlık Hikâyeleri Bağlamında Hz. Ali İle Kahkaha Sultan Cengi
Türk edebiyatında Hz. Ali’nin savaşlarını ve onun kahramanlıklarını anlatan mesnevî tarzında pek çok hikâye yazılmıştır. Bunlar içerisinde müstakil olarak Hz. Ali’nin Kahkaha Sultan ile yaptığı savaşı konu edinen kıssa da vardır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü, Millî Kütüphane ve Süleymaniye Kütüphanesi’nde olmak üzere 3 nüshası tespit edilmiştir. Bu çalışmada tespit edilebilen bu üç yazma nüsha ele alınmış olup bunlardan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü T811-311 numarada yer alan metnin okunuşu transkripsiyonlu olarak en sonda verilmiştir. Çalışmanın sonunda verilen transkripsiyonlu metin üzerinde mesnevî tarzındaki hikâyenin konusu, motifleri, anlatım özellikleri üzerinde durulmuş ve Türk folklorunda Hz. Ali’nin kahramanlığı ekseninde, kahramanlık hikâyelerinin işlevi ele alınmıştır.

Keywords
Halk hikâyeciliği, Hz. Ali, Kahkaha Sultan, Stitth Thompson; Motif Index of Folk Literature, B. K. Malinowski-İşlevsel Halkbilimi Kuramı.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri