• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 40
  Today Total : 1
  Grand Total : 512193

Summary


19. Yüzyıl Şairlerinden Sa‘dullah İzzet ve Divanı
19. yüzyıl her ne kadar batılı edebiyatın Osmanlıda başlangıcı olarak alınsa da bu yüzyılda klasik Türk şiir geleneğinin örnekleri verilmeye devam etmektedir. 19. yüzyılın ilk yarısında klasik anlayışla şiirler yazan şairlerden biri olan Müderris-zâde Sa‘dullah b. Abdülkerim b. Mustafa Şeyhî 1206/1792 yılında Ankara’da doğmuştur. Hayatının büyük bir bölümünü Ankara ve civarında geçiren şair, Hacı Bayram-ı Velî’nin (ö. 1429) soyundan Müderris-zâde Abdülkerim Efendi’nin oğludur. Sa‘dullah İzzet, eğitimini tamamladıktan sonra Ankara’da naiplik yapmış, ardından İstanbul’a atandığı sıralarda ilm-i nücum eğitimi almıştır. Bu konuya ilgisi hayatı boyunca devam etmiş ve konuyla ilgili risaleler vermiştir. Sa‘dullah İzzet’in nerdeyse her şiir türünden örnekler barındıran hacimli bir

Keywords
19. yüzyıl, divan şiiri, Sa‘dullah İzzet, ilm-i nücum, Ankara.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri