• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  24. Sayımız için makale gönderim son tarihi 15 Mayıs 2020'dir!..

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 19
  Today Total : 1
  Grand Total : 332034

Summary


Divan Şiirinde Beden Dili
Konuşurken, duygu ve düşüncelerimizi belirtmek veya desteklemek için adına kısaca beden dili denilen kafa, kol, el, parmak, yüz gibi organlarımızla bir takım hareketler, jestler, mimikler yaparız. Bunların önemli bir kısmı milletlere özel hareketlerdir. Bu hareketler, milletin fertleri tarafından çocukluktan başlayarak, görerek taklit yoluyla öğrenilir. Türklerde de beden dili örnekleri yaygındır. Divan şiirinde beden dili örneklerine rastlanır. Beden dili örneklerini yaygın şekilde kullanan şairlerin başında Necâtî Bey gelir. Onun yanında Ahmet Paşa, Amrî, Zâtî gibi şairlerin şiirlerinde de örneklere rastlanır. Bunların bir kısmı o hareketi tarif ederken, bir kısmı da Türkçe ifadelerin çağrışımı içinde o hareketi hayal ettiren örneklerdir.

Keywords
Beden dili, Divan şiiri, Necâtî Bey, Ahmet Paşa, Zâtî.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri