• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

  23. Sayımız için makale gönderim son tarihi 20 Kasım 2019'dur!..

  22. Sayımız yayımlanmıştır.

  23. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 27
  Bugün Toplam : 72
  Genel Toplam : 314779

Haberler


Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi Kitabı Çıktı!..

Elinizdeki bu kitap, Türkiye’de sayılan 200’ü aşan yükseköğretim kurumunun Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği Bölümleri ve Türkçe Eğitimi Bölümleri, İlahiyat Fakültelerinin Türk-lslam Edebiyatı Anabilim Dallan vb. bölümlerde okutulan Eski Türk Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı, Metin Şerhi dersleri için hazırlanmıştır. Kitabın Klasik Türk Edebiyatı alanında lisansüstü eğitimlerde de kullanılabileceği öngörülmektedir. Sözü edilen dersler için meslektaşlarımızın hazırladığı birkaç çalışmanın dışında alanın ihtiyacına cevap verecek sayıda ve kapsamda çalışma bulunmamaktadır. Elinizdeki iki ciltlik eser, işte bu ihtiyacı gidermek amacıyla hazırlanmıştır. Esasen şerh çalışmalarının tarihi oldukça eskidir. Türk edebiyatının altı asırlık en geniş dönemini temsil eden klasik Türk edebiyatı metinlerini anlamak maksadıyla tarih boyunca şerhler yazılmıştır. Mevlânâ’nm Mesnevisi, Hâfız Divanı gibi Farsça eserlerin yarımda anlaşılması ancak erbabınca mümkün olan Türkçe şathiye türü şiirler ve tasavvufi şiirlerin de şerhleri yapılmıştır. Fakat bu şerhler üniversite gençlerinin anlayacağı nitelikte olmadığı gibi metotları itibariyle de derslerde okutulmaya uygun değildir. Elinizdeki Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi kitabı günümüz üniversite öğrencilerinin bilgi, birikim, anlayış, teknik ve dijital kabiliyetleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İki ciltlik bu çalışmada toplam 56 (birinci cilt: 30 - ikinci cilt: 26) şairden muhtelif nazım şekillerinde seçilmiş 95 (birinci cilt: 54 - ikinci cilt: 41) şiirin şerhi yapılmıştır. Şerhi yapılacak şiirin önce eski harflerle metni verilmiş, sonra vezni ilk beyit üzerinde uygulamak gösteril9 ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİN ŞERHİ miş, sonra kafiye düzeni belirtilmiş ve sonra beyitlerin şerhine geçilmiştir. Şerhi yapılacak beytin kelime anlamları kaydedildikten sonra nesri ve günümüz Türkçesiyle nesri ayrı ayrı yapılmış daha sonra beyitte şairin ne söylediği ve nasıl söylediği anlatılmaya çalışılmıştır. Seçilen şiirin beyitleri tek tek şerh edildikten sonra şiirin tamamı dikkate alınarak genel değerlendirmesi yapılmıştır. Anlatılan usulde her şairden en az bir şiir şerhi yapıldıktan sonra öğrencilerin çalışması için eski harfli ve yeni harfli ödev metinleri ilave edilmiştir. Eski harfli şiir bazen yazmadan alınmıştır. Hazırladığımız bu kitapta teknolojiden de istifade edilmiş, beyitlerde geçen görseller QR kod uygulamasıyla okura sunulmuştur. Ciltlerin sonunda metinlerde geçen motifler hakkında daha geniş bilginin yer aldığı “MOTİFLER SÖZLÜĞÜ” verilmiştir. Birinci ciltte 85, ikinci ciltte 70 motif işlenmiştir. Ardından “BİBLİYOGRAFYA”, “ARUZ KALIPLARI İNDEKSİ” ve “KAFİYE İNDEKSİ” konmuştur. Eski Türk Edebiyatı alanında birçok ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlanan bu eserin hocaların gereksinimlerine cevap vermesine ve öğrenciyi derse çekerek eğiten bir çalışma olmasına özen gösterilmiştir.

Bu eser bir ekip çalışmasının ürünüdür. Ekip Prof. Dr. Nihat öztoprak, Prof. Dr. Sebahat Deniz, Doç. Dr. Hacı İbrahim Demirkazık, Doç. Dr. Haşan Kaya, Doç. Dr. Ümran Ay, Dr. öğr. Üyesi Bünyamin Ayçiçeğinden oluşmaktadır. Çalışmanın editörlüğünü Prof. Dr. Nihat Öztoprak, yardımcı editörlüğünü ve sekreterliğini Doç. Dr. Haşan Kaya gerçekleştirdi. Ekip yaklaşık iki yıl boyunca periyodik toplantılarla hafta sonlarında bir araya geldi. Toplantılarda yazarların yaptığı çalışmalar bir arada değerlendirildi. Her beytin üzerinde tek tek duruldu. Toplantılara FSM Üniversitesi Atik Valide Yerleşkesinde Aşçıbaşı Konağı, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde Fen-Edebiyat Fakültesi salonları ev sahipliği yaptı. Bu çalışma teşekkürü hak ediyorsa onu ekibimize meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz zamanı gelince kuşkusuz yapacaklardır. Ancak bu çalışmayı hazırlarken yazarların dışında katkıda bulunan çok sayıda değerli isimler vardır ki onlara teşekkür etmek bize düşen zevkli bir borçtur. 10 ÖN SÖZ Başta şairlerin eserlerine ulaşmamız konusunda bize her türlü kolaylığı gösteren Yazma Eserler Kuramıma, Yazma Eser Uzmanı Dr. Göker İnan ve Yazma Eser Uzmanı Fakirullah Yıldız’a; minyatürlerin tespiti ve temininde hiçbir yardımı esirgemeyen Sanat Tarihçisi Habibe Çalışkan’a, hat malzemeleriyle ilgili görselleri bizimle paylaşan Hattat Ömer Faruk Dere’ye ve Züleyha öztürk’e; ebru görselleri için ebru sanatçısı Said Avcı’ya; fotoğraf çekimlerim gerçekleştiren Perihan Aslan, Mustafa Ayçiçeği, Sümeyye Elitaş, Furkan Güven, Menekşe özkaya, Engin Sandık ve Cüneyt Taşan’a; okçuluk görselleri ve çekimleri konusunda Mehmet Şimşek ve Şulenur Kocakaya başta olmak üzere Namık Kemal Üniversitesi Okçuluk Topluluğuna; Hz. Mevlânâ ile ilgili görselleri temin eden öğr. Gör. Abdülhalim Koçkuzu, Hakan Bahçeci ve Lokman Koyuncuoğlu’na; Osmanlı Türkçesiyle bazı metinlerin yazımım gerçekleştiren Mervenur Emiroğju’na ve yardımı dokunduğu hâlde ismini anamadığımız herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Yeni bir bakış açısıyla eski Türk edebiyatı metin şerhi derslerinde duyulan her türlü ihtiyacı giderecek şekilde hazırlanan bu kitabın faydalı olmasını umuyor, hatalarımızın ve isabetsiz yorumlarımızın ilgili yazarlarla paylaşılmasını diliyoruz


Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi Kitabı Çıktı!..


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri