• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

  21. Sayımız yayımlanmıştır.

  22. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 44
  Bugün Toplam : 500
  Genel Toplam : 220613

Haberler


21. SAYI  ÜZERİNE

 

Değerli divan şiiri dostları!

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin 21. sayısını yayımlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır kesintisiz devam eden dergimizin bu sayısında toplam 20 makale yer almaktadır. Bu sayı da sizler sayesinde dolu dolu çıktı. İçinde kafiyeden seciye, elifnâmeden mersiyeye, simyadan ahdnâmeye, Süheyl ü Nevbahar’dan Süleymaniye’ye, Baykara Meclisinden bezm-i fenâya, Şeyh Gâlib’den Kaygusuz Abdal’a ve Tebrizli Sâib’e, ayrıca Ramazaniye örneği, nüsha ailesinin tespiti, mecmua incelemeleri gibi klâsik Türk edebiyatının birbirinden farklı bir çok konusuna dair değerli yazılar yer aldı.

Kevser havuzundan çıkarılmış katre-i ab-ı hayat niteliğindeki bu yazılar kuşkusuz daha sonraki çalışmalara can suyu olacaktır.

 

Hepinize keyifli okumalar ve araştırmalar diler, 22. Sayı için yazılarınızı bekleriz.

 

Bu vesileyle elinizdeki sayının her makalesine emeği geçen editörümüz Dr. Öğretim Üyesi Bünyamin Ayçiçeği’ne; derginin indeks, doi, dergipark vb. ilişkilerini yürüten Dr. Nusret Gedik’e; mizanpajını yapan Doç. Dr. Recep Ahıshalı’ya, anadili sorumlumuz Doç. Dr. Ümran Ay’a, yayın kuruluna ve hakemlerimize candan teşekkür ediyoruz. Bu meslektaşlarımızın bilime ve kültüre hizmet aşkıyla bilabedel hizmetleri her türlü takdirin üzerindedir.

 

 

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK                          Yard. Doç. Dr. Bünyamin AYÇİÇEĞİ

Genel Editör                                                               Editör

 


21. SAYI HAKKINDA


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri